SAKRAMENTY

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.

Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Sakramenty przeznaczone są dla żywych i dla wierzących.
sakramenty.jpg
chrzest.jpg

CHRZEST

Prośbę o udzielenie chrztu powinien zgłosić w kancelarii parafialnej rodzic, okazując akt urodzenia dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i nie mają przeszkód do przystępowania do Komunii Świętej. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić: ateiści, osoby, które dokonały apostazji, niepraktykujący katolicy, osoby żyjące w związku cywilnym lub w konkubinacie. Jeśli chrzestni są spoza parafii, przynoszą zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego z parafii miejsca aktualnego zamieszkania (nie zameldowania!). Nauka przed chrztem jest w sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 16.00 w kościele. Obecność rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa.

Chrztu udziela się w 2. niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 15.00.

W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z ks. proboszczem.

Dzieci obchodzące 1. rocznicę przyjęcia chrztu błogosławi się w 2. niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 15.00.

KOMUNIA ŚWIĘTA

Katolik powinien przynajmniej w każdą niedzielę uczestniczyć w Mszy św. i często odżywiać się Chlebem Życia – Komunią Świętą.

Pierwszą Komunię Świetą przyjmują zasadniczo dzieci klasy 3 szkoły podstawowej po odpowiednim przygotowaniu. Terminy Mszy św. pierwszokomunijnych znane są we wrześniu danego roku szkolnego.
komunia-wita.jpg
bierzmowanie.jpg

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież klasy 8 szkoły podstawowej po odpowiednim rocznym przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy św., zazwyczaj w maju lub czerwcu. Wymagania dla kandydatów do bierzmowania są przedstawiane podczas pierwszego spotkania formacyjnego.

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, powinny zgłosić się do ks. proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze katowickiej, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach.

MAŁŻEŃSTWO

Pary pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński muszą umówić się osoboście lub telefonicznie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego co najmniej 3 miesięce przed ślubem.

Dokumenty, które należy przedłożyć:
- Dowód osobisty.

- Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego małżeństwa).
- Świadectwo chrztu, na którym znajdzie się również adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego małżeństwa).
- Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
- Zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych i dniu skupienia dla narzeczonych.
- Zaświadczenie o odbytych wizytach w Poradni Życia Rodzinnego.
 
Wyboru terminu nauk przedślubnych i wizyt w Poradni Życia Rodzinnego narzeczeni dokonują, logując się na stronie internetowej: narzeczenikatowicka.pl KLIKNIJ TUTAJ

TERMINY NAUK PRZEDŚLUBNYCH W DEKANACIE CHORZÓW BATORY
 
Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (Batory), ul. Skrajna 2a, dom katechetyczny, godz. 19.00
26.02.2024, 27.02.2024
01.03.2024, 02.03.2024
 
Parafia św. Franciszka z Asyżu (Klimzowiec), ul. Franciszkańska 1, początek w kościele, godz. 19.00
03-06.06.2024
 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (Batory), ul. Długa 32, salka, godz. 19.00
23-26.09.2024
 
Parafia św. Antoniego z Padwy (Chorzów), ul. Kopernika 1, dom katechetyczny, godz. 19.00
05.03.2024, 06.03.2024
12.03.2024, 13.03.2024
 
DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE CHORZÓW BATORY
 
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Farna 3, dom katechetyczny, godz. 16.00-19.00
23.03.2024, 22.06.2024, 21.09.2024
maestwo.jpg
spowied.jpg

Spowiedź Święta

Okazja do spowiedzi 30 minut przed Mszą św. oraz w soboty od godz. 17.00 do 18.00, natomiast przed świętami, w czasie rekolekcji i przy szczególnych okazjach według podanego wcześniej planu.
Prosimy, by dzieci korzystały ze spowiedzi w terminach wyznaczanych na spowiedź szkolną.

Przypominamy, że sakrament pokuty i pojednania obejmuje nie tylko wyznanie grzechów (spowiedź), ale także przygotowanie się do niego (rachunek sumienia zakończony wzbudzeniem żalu i postanowienia poprawy). Przez brak lub bylejakość przygotowania narażamy się na nieważność sakramentu (słowa rozgrzeszenia nie odniosą skutku).

NAMASZCZENIE CHORYCH

Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 7.00 (ewentualne wyjątki od tej reguły podawane są w ogłoszeniach). Chorych można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii.

Chory przyjmuje Komunię Świętą, ale zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie, nawet w czasie tej samej choroby. W sytuacjach nadzwyczajnych można poprosić księdza z posługą sakramentalną w każdej chwili.

Istnieje możliwość odwiedzenia chorych przez nadzwyczajnych szafarzy z Komunią Świętą w każdą niedzielę od godz. 8.00 (oprócz wakacji).
namaszczenie.jpg
kapastwo.jpg

KAPŁAŃSTWO

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Zachęcamy do włączenia się do tego nurtu modlitewnego.

Wszystkich zainteresowanych tematyką powołania zapraszamy na stronę naszego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

KONTAKT
Parafia Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza
ul. Skrajna 2a, 41-506 Chorzów
tel. 32 246 55 01
e-mail: batory.pasterz@katowicka.pl
KONTO BANKOWE PARAFII
ING Bank Śląski
07 1050 1243 1000 0022 1715 7060

MSZE ŚWIĘTE
NIEDZIELA 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00
PONIEDZIAŁEK 7.00 18.00
WTOREK 7.00 18.00
ŚRODA 7.00 18.00
CZWARTEK 7.00 17.00
PIĄTEK 7.00 18.00
SOBOTA 8.00 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
PONIEDZIAŁEK 8.00 - 9.00
WTOREK 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00
CZWARTEK 8.00 - 9.00
PIĄTEK 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
KLIKNIJ TUTAJ


©2024 Dobry Pasterz

Search