PARAFIA JEZUSA CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA

CHORZÓW BATORY

TRANSMISJA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA, GODZ. 9.00, 10.30
 
 Link do transmisji: KLIKNIJ TUTAJ
Transmisje są możliwe do odtworzenia tylko w określonych dniach i godzinach.
.
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ I ZARZĄDZENIAMI ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO INFORMUJEMY, ŻE:
 
- MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA SĄ ODPRAWIANE Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH ZASAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA: ZASŁANIANIE UST I NOSA, Z WYJĄTKIEM CELEBRANSÓW, (MASEK OCHRONNYCH NALEŻY UŻYWAĆ RÓWNIEŻ PODCZAS KORZYSTANIA Z SAKRAMENTU POKUTY);
 
- WSZYSCY ZNAK POKOJU PRZEKAZUJEMY PRZEZ SKŁON GŁOWY;

- KOMUNII ŚWIĘTEJ UDZIELAMY NA RĘKĘ.
.
Image
Image
Image

Intencje mszalne

NIEDZIELA   19.11   33 Niedziela Zwykła

7:00  

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Józefy Miozga oraz za + męża Jana Miozga

9:00  

Dziękczynno – błagalna z okazji 80 rocznicy urodzin Henryka Golda /TD/

10:30  

Dziękczynno – błagalna z okazji 80 rocznicy urodzin Bolesława Dras /TD/

12:00  

Dziękczynno – błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Stefanii i Czesława Burzyńskich i błogosławieństwo dla synów Dariusza i Piotra z rodzinami /TD/

17:15  

Nieszpory

18:00  

Ku czci św. Cecylii za chór i organistów

PONIEDZIAŁEK   20.11   Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

7:00  

Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Ludmiły

8:00  

Za ++ męża Władysława oraz rodziców Helenę i Józefa

18:00  

1. Za ++ męża Alfreda Wloczka w 2 rocznicę śmierci oraz rodziców i teściów

 

2. Za + Teresę Kopańczyk

WTOREK   21.11   Wspomnienie Ofiarowania NMP

7:00  

Za + Marię Gal

8:00  

Za + Gotfryda Tomeckiego w 2 rocznicę śmierci

18:00  

1. Za + mamę Elfrydę Kopieczny w 30 rocznicę śmierci i syna Krystiana

 

2. Za + Alinę Nieborak od koleżanek z pracy

ŚRODA   22.11   Wspomnienie św. Cecylii

7:00  

Za ++ rodziców Albinę i Józefa Micek, brata Jana i pokrewieństwo z obu stron

8:00  

Do Opatrzności Bożej i opiekę MB z prośbą o pomyślny przebieg badań i zdrowie na dalsze lata

17:30  

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18:00  

1. Za + Józefa Kołodziej w 2 rocznicę śmierci

 

2. Za + ojca Mariana Śruborz, dziadków Krystynę i Stefana Śruborz

CZWARTEK   23.11   

7:00  

Za ++ rodziców Marię i Józefa Wencel, teściów Annę, Stanisławę i Franciszka Garncarczyk, rodzeństwo z obu stron, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

8:00  

Za + Wojciecha Kaczmarek

17:00  

O opiekę św. Tarsycjusza dla ministrantów i ich rodziców

PIĄTEK   24.11   Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy

7:00  

Za ++ rodziców Elżbietę i Alfonsa Machoń, Różę i Jerzego Niegot ++ z rodziny i ++ kapłanów

8:00  

Za + męża Zbigniewa, teściów Michała i Marię Piechota, Augusta Leszczyńskiego i ++ z rodziny

18:00  

1. Za ++ męża i córkę

 

2. Za + Elżbietę Jurkun od sąsiadów z ul. Podmiejskiej 25

SOBOTA   25.11   

7:00  

1. Za ++ rodziców Pędziński i Pośpiech

 

2. Za + Piotra Marek ++ z rodzin Marek, Józefiak, Marię Bąk i jej rodziców

8:00  

Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski i dar życia w 30 r. urodzin Małgorzaty Ferlewicz

17:00  

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00  

Za + męża i ojca Leszka

NIEDZIELA   26.11   Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7:00  

Za + Jadwigę Parys w rocznicę urodzin

9:00  

Za ++ Aleksandra Maj oraz Marię i Wilhelma Szczotka

10:30  

Za + Janinę Bartkowiak w rocznicę śmierci i ++ z rodziny

12:00  

Za + Henryka Szumlańskiego, rodziców Marię i Michała, Jana Szczerbę, siostrę Halinę

15:00  

O opiekę Bożą dla dzieci z okazji chrztu i roczku oraz za ich rodziców i chrzestnych

17:15  

Nieszpory

18:00  

Za ++ Elżbietę i Wincentego Lipiec, Wandę i Władysława Brela, Genowefę , Stanisława i Mirosława Rak

INTENCJE NA DZIŚ

.

Image

.

Image

WAŻNIEJSZE OGŁOSZENIA

Proszę traktować te ogłoszenia jako propozycję, która będzie zrealizowana, jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne. Jeśli będą obowiązywały te same zasady co dziś, to prosimy, by pozostać w domach i łączyć się w modlitwie. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w Mszy św. niedzielnej. Msze św. o godz. 9.00 i 10.30 będą transmitowane z naszego kościoła przez łącza internetowe. Ilość wiernych obecnych w kościele jest ograniczona do 180 osób.
 
  1. Msze św. w dni powszednie są odprawiane o godz. 7.00 i 18.00, a w czwartki o godz. 17.00.
  2. W sobotę 16 maja o godz. 10.00 w katedrze święcenia prezbiteratu. Módlmy się za kandydatów do święceń kapłańskich.
  3. W poniedziałek, wtorek i środę 18 - 20 maja dni modlitw o urodzaje.
  4. 19 maja Arcybiskup Wiktor Skworc obchodzi swoje urodziny. Pamiętajmy w modlitwie.
  5. W niedzielę 24 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  6. Od piątku 22 maja Nowenna przed uroczystością Ducha Świętego, którą będziemy obchodzić w niedzielę 31 maja.
  7. Chrzty i roczki będą 10 i 24 maja w czasie Mszy św. o godz. 15.00. Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w sobotę 9 i 23 maja o godz. 16.00 w kościele. Ze względu na epidemię chrzty mogą się też odbywać w innych terminach po lub przed Mszą św. po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  8. Na razie nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną, jednak w razie pogorszenia zdrowia zawsze można prosić o posługę kapłana.
  9. Kancelaria parafialna urzęduje przez telefon. Przez telefon można zamawiać Msze św., zgłaszać chrzty i roczki. Ofiary można wpłacać na konto parafii, zaznaczając, jakie jest przeznaczenie ofiary. Jeśli potrzebne jest wydanie dokumentu, udajemy się do kancelarii.
W poniedziałek 25 maja swoje urodziny obchodzi Ksiądz Proboszcz Piotr Machoń. Msze św. w intencji Solenizanta będą odprawione w poniedziałek 25 maja o godz. 18.00 (ofiarowana od parafian) i w środę 27 maja o godz. 7.00 (ofiarowana od wspólnoty Żywego Różańca i Kręgu Emerytów). Pamiętajmy w modlitwie!
Dziękując za troskę o naszą parafialną wspólnotę, życzymy Księdzu Proboszczowi Bożego błogosławieństwa, wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha Świętego na dalsze lata życia i realizacji kapłańskiego powołania.

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA POZA SPOWIEDZIĄ

WSPARCIE PARAFII

Jeśli chcemy składać ofiary na cele parafialne, możemy to uczynić, dokonując wpłaty na konto parafii:
07 1050 1243 1000 0022 1715 7060.
Bóg zapłać za każdą ofiarę.
Image

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

 I ODWOŁANIE DYSPENSY
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii Świętej duchowej.
 
II SPRAWOWANIE EUCHARYSTII I INNYCH NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii Świętej w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii Świetej na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
 
III SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św., tzn. z przyjęciem Komunii Świętej.
 
IV DUSZPASTERSTWO
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 4 MAJA 2020 R.

I SPRAWOWANIE EUCHARYSTII W KOŚCIELE
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii Świętej na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

II SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

III UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem. Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w porzednim punkcie. Pierwszej Komunii Świętej udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii Świętej na rękę i wyjaśnić racje.

IV DUSZPASTERSTWO
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:
- wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
- pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

V TRANSMISJE INTERNETOWE
Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym. Z internetowych stron parafialnych należy zatem usuwać archiwalne nagrania celebracji, a wiernym wyjaśniać sens duchowego uczestnictwa w dokonującej się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane”.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH Z DNIA 25 MARCA 2020

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, przekazuję duchownym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

I SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

II UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Decyzję o przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. Gdyby rodzice zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO ZARZĄDZENIA RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z DNIA 12 MARCA 2020 R.

Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:
- transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia;
- transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;
- można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:
- od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;
- w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17.15 transmisja Gorzkich Żali;
- codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;
- przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.
.


WIELKANOCNE ŻYCZENIA
 
 
Image

NOWOŚCI W GALERII (KLIKNIJ NA ZDJĘCIE)

Image

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 2020

Image

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 2020

Image

WIGILIA PASCHALNA 2020

Image

WIELKI PIĄTEK 2020

Image

WIELKI CZWARTEK 2020

Image

NIEDZIELA PALMOWA 2020

Image

REKOLEKCJE 2020

Image

KATECHEZA DOROSŁYCH W KINIE 2020

WYDARZENIA PARAFIALNE W "MOIM PASTERZU"

 
Zachęcamy do lektury naszego parafialnego pisma "Mój Pasterz",
w którym znajdują się relacje z wydarzeń mających miejsce w naszej parafii.

Image

______________________________
Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. Łukasza Płaszewskiego:
skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, e-mail: delegat.dm @ katowicka.pl

______________________________

KONTAKT

Parafia Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza
ul. Skrajna 2a, 41-506 Chorzów
tel. 32 246 55 01

KONTO BANKOWE PARAFII

ING Bank Śląski

07 1050 1243 1000 0022 1715 7060

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00

PONIEDZIAŁEK 7.00 18.00
WTOREK 7.00 18.00
ŚRODA 7.00 18.00
CZWARTEK 7.00 17.00
PIĄTEK 7.00 18.00
SOBOTA 7.00 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
NIECZYNNA DO ODWOŁANIA
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
W GODZINACH KANCELARYJNYCH:

32 246 55 01

PONIEDZIAŁEK 8.45 - 9.45
WTOREK 8.45 - 9.45 i 16.00 - 17.00
CZWARTEK 8.45 - 9.45
PIĄTEK 8.45 - 9.45 i 16.00 - 17.00

©2020 Dobry Pasterz

Search